Luftkonditionering - AC

Idag är de flesta nyare bilar utrustade med luftkonditionering. Efter några år så kan kapaciteten ha minskat dramatiskt eller så har luftkonditioneringen lagt av helt.

Andra vanliga problem med luftkonditioneringen är att det samlas kondens i systemet vilket kan bidra till att vissa mögelsporer kan växa till och försämrar funktionen på AC-systemet. Därför är det viktigt att byta kupéfilter när du servar din bil.

AC på vintern

AC system startar även om bilen har defrosterfunktion. För att snabbt ta bort fukt och få torr varm luft på vindrutan startar fordonets AC kompressor, denna funktion används året runt. Är bilen utrustad med elektronisk klimatanläggning måste AC systemet fungera för att hela anläggningen ska fungera.

För att kunna utföra AC-service, så behövs förutom dyrbar apparatur, även kunskap och tillstånd för detta. Systemet är idag anpassat efter EU:s gemensamma krav.