Anmärkning hos bilprovningen?

Gick din bil inte igenom besiktningen och måste ombesiktigas?

Låt oss reparera din bil, så slipper du åka tillbaka till Bilprovningen för efterkontroll.

Eftersom vi är ackrediterade och kontrollerade av SWEDAC så kan vi "släcka 2'orna", efter att ha reparerat felet/felen, om fordonet väger under 3500kg. Vi rapporterar in detta vidare till Transportstyrelsen så att din bil blir odkänd. Det är med andra ord mycket smidigare för dig som kund, när vi gör detta, då du kombinerar både reparation och efterkontroll på ett och samma ställe.

Du spar dyrbar tid eftersom du slipper åka till Bilprovningen för efterkontroll.

SWEDAC ackreditering

För att bli ackrediterade för att "släcka 2'or", så behövs särskild utrustning, som kalibreras enligt särskilda krav, och som underhålls regelbundet.SWEDAC är det ackrediteringsorgan som utfärdar dessa tillstånd men först efter att verkstaden och berörda mekaniker genomgått utbildning och därefter prov på dessa kunskaper. Först därefter kan verkstaden bli ackrediterade för att utföra dessa arbeten.

Alla som ackrediterats av SWEDAC får tillstånd att använda sig av SWEDACs logotype, där det framgår vem som ackrediterats, i vårt fall har vi tilldelats löpnumret 6843, som är vår identitet hos SWEDAC. Begreppet ackreditering innebär alltså dels ett förtroende av myndigheterna samt ett erkännande av kompetens för en viss uppgift, till exempel provning och kontroll av olika objekt, i detta fall fordon.